U Sklopu usluga koje nudimo: Vršimo čišćenja i odvoz glomaznog otpada sa tavana, podruma, garaža, dvorišta, itd. i odlaganje t.j. kategorizacija i deponiranje na odlagalište otpada sukladno zakonu (Na temelju članka 104. stavak 1. točka 5. Zakona o otpadu)

Popis usluga:

  • Odvoz starih stvari, neupotrebljivog namještaja
  • Odvoz glomaznog otpada
  • Odvoz električnog otpada
  • Odvoz arhiva, starog papira i reklamnog materiijala
  • Odvoz metalnog i EE otpada

Usluge vršimo na širem području grada Zagreba i Rijeke

 


Kontaktirajte nas:

Zagreb: 01/33-15-294

Fotolia_48680416-telefon-kontakt-e1374682322567

Rijeka: 051/633-971